Priforsk Partners AS er et uavhengig privat forskning og utviklings selskap som utvikler og kommersialiserer forretningsideer.

Om oss

Prifors Partners AS er et uavhengig privat forskning og utviklings selskap som utvikler og kommersialiserer forretningsideer.

Selskapet ble opprettet i 2003 og består av tekniske og finansielle partnere.
Vi har bred erfaring fra næringsliv , teknologiske bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Priforsk Partners AS opererer som partner/eier- selskap.
Arbeid utføres på forpliktende prosjektbasis og gjennom incentivavtaler med risikofaktor.

Priforsk Partners AS er også hovedaksjonær i MicroA.