Microa

Priforsk Partners AS er største aksjonær i Micro A, et selskap lokalisert i Tananger med hovedfokus på forskning og produksjon av mikroalger i Norge.

Om Microa

Micro A har siden oppstarten i 2007 deltatt i flere forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Prosjekter har blitt gjennomført sammen med større forskningsinstutusjoner og private aktører, med støtte fra bl.a Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Selskapet er nå inne i en meget spennende utvikling, der kommersialisering av mikroalge produksjon vil ta til i 2016.