Microa
Priforsk Partners AS er største aksjonær i Micro A, et selskap lokalisert i Tananger med hovedfokus på forskning og produksjon av mikroalger i Norge.